Avís legal

1. FAR JAMÓN SERRANO S.A.U.

Denominació social: Far Jamón Serrano S.A.U.
Domicili social: Carretera d’Olot, 24. 17178 Les Preses (Girona)
CIF: A17014879
Telèfon: (34) 972 27 48 27
Correu electrònic: far@far.es
Registre Mercantil de Girona: Tom 2708, Foli 106, Full gi 7513.

Far Jamón Serrano S.A.U. és titular i l'encarregada de la gestió i el funcionament del lloc web www.far.es2. Normes relatives a la confidencialitat

FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. es compromet a Protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant  per la nostre pagina web. Per visitar la nostre pàgina web no es requereix cap informació personal.

3. Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d'informació a escala individual. Aquesta informació ens permet  millorar aquesta pàgina web.

4. Continguts Propietat

Tot el contingut d’aquesta pàgina web, inclòs els textos, imatges, dissenys, etc. Son propietat intel·lectual de FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. i estan protegits per la legislació vigent. Aquests  continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina  web són propietat registral de FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. o d'una altra empresa relacionada amb aquesta.

FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o us de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

5. Protecció de dades de caràcter personal

Consentiment:
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. a través de les direccions de correu electrònic indicades en aquesta pàgina web autoritza i consent expressament que les seves dades i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporats a fitxers automatitzats d’aquesta  empresa. L'arxiu d’aquetes dades té com a finalitat  donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions comercials i publicitàries, així com de serveis, culturals, d'oci i promocionals especialment dissenyades pels interessats, sempre que vostè s’hagi oposat a aquesta utilització en contestar el formulari corresponent.

Responsable del fitxer i drets de l'usuari:
El responsable del fitxer és FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. Carretera d’Olot, 24. 17178 Les Preses (Girona). En aquesta mateixa direcció, els Interessats podran exercitar el camí d'accés, rectificació i cancel.lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l'usuar, a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació d’acord a la seva sol·licitud.

Seguretat de les Dades Personals:
En tot cas, FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les dades personals, havent adoptat les mesures legalment exigides: de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la perduda, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Menors d'edat:
Els formularis continguts en aquesta pàgina web no van dirigits a les persones menors d'edat i, i per tant, FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. no es fa responsable dels casos en què les persones menors d'edat li hagin enviat dades de caràcter personal a través de la pàgina web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el camí d'accés, rectificació i cancel·lacions de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a la direcció esmentada en el paràgraf anterior. En les gestions de les peticions rebudes dels usuaris, FAR JAMÓN SERRANO S.A.U. es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns. Amb la fi d'assegurar de que la resposta o Informació sol·licitada i / o oferta és adequada.

6. Llei Aplicable
El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta pàgina web, sera d'aplicació la Legislació espanyola.