Instal·lacions i entorn

A la Garrotxa s’aixequen les nostres instal·lacions, que fan 9.200 m2 , en què hi ha la planta de producció, 30 assecadors, 7 cambres frigorífiques i una sala blanca per al tallat prim i la producció de tacs i blocs de pes unificat.

A la zona sud s’estenen quaranta cons volcànics, que formen un paisatge suau i sense desnivells protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’Alta Garrotxa està declarada Espai d’Interès Natural.

L’orografia, el sòl i el règim de pluges proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant, amb alzinars, rouredes i fagedes d’excepcional valor paisatgístic.

Tot això genera unes condicions climatològiques especials, que són el senyal d’identitat dels nostres productes. Treballem per aconseguir l’excel·lència.

Ubicats en un privilegiat paratge
al costat del Pirineu

Interès natural

Interès natural

Interès natural